Adresgegevens
Stationsstraat 26
5151 HB Drunen
0416-375753
Maak direct een afspraak
Van ma t/m do kunt u van 08.00u-20.00u telefonisch een afspraak maken. Op vrijdag van 08.00u tot 17.00u.
073 623 2222
Praktijk in de buurt
Wat kost het mij?
Ben ik wel verzekerd voor fysiotherapie of moet ik dit zelf betalen? Ook voor al uw verzekeringsvragen kunt u bij ons terecht.
Ben ik verzekerd?

Balanz4Kidz

 
 
   

Drunen Balanz4kids

Balanz4Kidz is een programma voor kinderen waarbij kinderfysiotherapeut, diëtist, psycholoog, turn- en dansvereniging SHJ Drunen en Stichting de Schroef samenwerken. Uitgangspunten hierbij zijn:
  • Zelfstandigheid bevorderen
  • Plezier in een gezond en actief leefpatroon
  • Kennismaking met sport en spel
  • Individuele en groepsbegeleiding bij aanleren gezond (eet)gedrag
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Begeleiding bij instromen sportclubs
  • Opbouwen conditie en vergrote uithoudingsvermogen
  • Leren van elkaar, vergroten sociale vaardigheden en uitbreiden sociale contacten
     
Overgewicht
Overgewicht bij kinderen is een snelgroeiend probleem. Het komt voor bij één op de vijf kinderen. Het gewicht kan verschillende negatieve gevolgen hebben; zo kan het kind doelwit worden van pesterijen, moeite hebben met het kopen van kleding, onzeker worden, minder goed mee doen met sport en hier uiteindelijk ook geen plezier meer in hebben. Ook kan het gewicht (in de toekomst) medische risico’s met zich meebrengen.
 
Bij Balanz4Kidz wordt aandacht besteed aan voeding, beweging, emoties en ontwikkeling van uw kind. Uit ervaring en onderzoek is inmiddels bekend dat ook het veranderen van eet- en beweeggedrag door het gehele gezin de grootste kans geeft op blijvend succes.
 
Balanz4Kidz
In Balanz4Kidz laten we de kinderen het plezier in het bewegen ervaren en maken we ze bewust van het belang en het plezier van goede eetgewoontes. Daarnaast proberen we hen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ze zich vrijer durven te bewegen en makkelijker omgaan met andere kinderen. Hierdoor kunnen ze wat ze tijdens het programma hebben geleerd ook beter vasthouden.
 
Wie, Wat, Waar & Wanneer?
 
Wie
Dit programma is bedoeld voor kinderen met overgewicht in het basis- en voortgezet onderwijs. De ouders spelen daarbij ook een belangrijke rol.
 
Wat
Het programma wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut, diëtist, psycholoog, turn- en dansvereniging SHJ Drunen en Stichting de Schroef. Alle kinderen worden eerst gescreend door de kinderfysiotherapeut. Het programma is opgebouwd uit 4 fasen verdeeld over 24 weken, waarin gestreefd wordt dat het kind steeds zelfstandiger een gezond en actiever leefpatroon gaat toepassen. Het programma wordt in frequentie afgebouwd. Tevens wordt er een kennismaking aangeboden met sport en spel.
 
Voor aanmelden en informatie:
Riette van Beerendonk
Kinderfysiotherapeut

Fysio©ompany 't Station
Stationsstraat 26
5151 HB  Drunen
T: 0416 375753

E: r.v.beerendonk@fysiocompany.nl
I: www.fysiocompany.nl

 

Alles over vergoeding van fysiotherapie
Er verandert jaarlijks erg veel binnen de vergoedingen voor fysiotherapie. We begrijpen dat dit voor u niet altijd goed te volgen is. We nemen dan ook graag de tijd om uw persoonlijke situatie met u door te spreken en aan u uit te leggen. U kunt ons hier altijd telefonisch voor benaderen of d.m.v. een contactformulier. Voor verdere informatie omtrent vergoedingen kunt u onze algemene pagina omtrent vergoedingen bekijken.
Ben ik verzekerd?