Maak direct een afspraak
Van ma t/m do kunt u van 08.00u-20.00u telefonisch een afspraak maken. Op vrijdag van 08.00u tot 17.00u.
073 623 2222
Praktijk in de buurt
Wat kost het mij?
Ben ik wel verzekerd voor fysiotherapie of moet ik dit zelf betalen? Ook voor al uw verzekeringsvragen kunt u bij ons terecht.
Ben ik verzekerd?

Revalidatie na COVID-19

Wanneer u ernstig ziek bent geweest ten gevolge van COVID-19 kan de fysiotherapeut u helpen met uw fysieke herstel. Het is mogelijk dat u nog restklachten heeft als slechtere conditie, krachtverlies, ademhalingsproblemen, hoestproblemen, benauwdheid/kortademigheid, beperkingen in dagelijkse activiteiten of met werk/sport/hobby’s.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn geschoold voor COVID-19 en werken nauw samen met andere zorgverleners. Daarnaast hebben onze longfysiotherapeuten jarenlange ervaring met het behandelen van longpatiënten. Zo kunnen wij u de juiste zorg op de juiste plek bieden en samen werken aan een goed herstel van uw gezondheid.

Bent u ex-coronapatiënt? Dan wordt onder andere fysiotherapie per 18 juli 2020 vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: indien u nog een eigen risico open heeft staan, dan zal de zorgverzekeraar de behandelingen uit de basisverzekering eerst met het openstaande eigen risico verrekenen.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering, dient u schriftelijk toestemming te geven om mee te doen aan een prospectief onderzoek, waarvoor u door een nog te bepalen onderzoeksinstituut zal worden benaderd. Indien hiervoor geen toestemming wordt gegeven, zal er aanspraak worden gemaakt op de aanvullende verzekering. Wanneer deze niet meer toereikend is, zullen de behandelingen particulier worden gefactureerd.

Ex-coronapatiënten met langdurige klachten kunnen zes maanden lang gebruik maken van fysiotherapie (maximaal 50 behandelingen). Hiervoor heeft u een verwijzing van een (huis)arts of specialist nodig.

lleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor een tweede behandeltermijn van 6 maanden. 

Bent u voor 18 juli 2020 met het behandeltraject begonnen? Dan volstaat een verklaring, dat u COVID-19 heeft doorgemaakt, van een arts of specialist achteraf. De behandelingen die vóór 18 juli 2020 zijn gegeven worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Begint u na 18 juli 2020 met het behandeltraject, dan is een verwijzing vereist. De verwijzing moet binnen 4 maanden na het doormaken van de acute COVID-19 infectie zijn afgegeven. De eerste behandeling moet binnen één maand starten na verwijsdatum.
 
Alles over vergoeding van fysiotherapie
Er verandert jaarlijks erg veel binnen de vergoedingen voor fysiotherapie. We begrijpen dat dit voor u niet altijd goed te volgen is. We nemen dan ook graag de tijd om uw persoonlijke situatie met u door te spreken en aan u uit te leggen. U kunt ons hier altijd telefonisch voor benaderen of d.m.v. een contactformulier. Voor verdere informatie omtrent vergoedingen kunt u onze algemene pagina omtrent vergoedingen bekijken.
Ben ik verzekerd?