Maak direct een afspraak
Van ma t/m do kunt u van 08.00u-20.00u telefonisch een afspraak maken. Op vrijdag van 08.00u tot 17.00u.
073 623 2222
Praktijk in de buurt
Wat kost het mij?
Ben ik wel verzekerd voor fysiotherapie of moet ik dit zelf betalen? Ook voor al uw verzekeringsvragen kunt u bij ons terecht.
Ben ik verzekerd?

Kinderfysiotherapie

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling en het bewegingsapparaat van kinderen. Hierdoor biedt de kinderfysiotherapeut gerichte zorg voor kinderen tussen de 0-18 jaar.
 
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in het bewegen kunnen een belemmering geven in het sociaal emotioneel functioneren op de kinderleeftijd. Dit kan invloed hebben op het uiteindelijke functioneren als volwassene. Bij kinderen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt tijdens de behandeling een grote rol. Het is van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer “lekker in zijn vel” komt.

Er vindt altijd een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de problemen en de hulpvragen die er spelen. De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt uw kind om een zo compleet mogelijk beeld van de mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind te krijgen. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Daarna worden de bevindingen van observatie en onderzoek met u en eventueel de verwijzer of leerkracht besproken. Indien nodig wordt er een behandelplan met doelen opgesteld. Contact met ouders/verzorgers en andere personen die een belangrijke rol vervullen in de directe omgeving van het kind is een essentieel onderdeel binnen de behandeling.
 

Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut?

Meestal wordt u doorverwezen door de huisarts, arts van het consultatiebureau of kinderarts. U kunt ook rechtstreeks, zonder verwijzing, met uw kind naar de kinderfysiotherapeut voor advies of behandeling. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt omdat uw kind achterblijft bij leeftijdsgenootjes. Fysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen door de zorgverzekering betaald vanuit de basisverzekering en kost u dus geen eigen bijdrage (tot 18 jaar). Bekijk bij onze vestigingen waar u terecht kunt voor kinderfysiotherapie.
Alles over vergoeding van fysiotherapie
Er verandert jaarlijks erg veel binnen de vergoedingen voor fysiotherapie. We begrijpen dat dit voor u niet altijd goed te volgen is. We nemen dan ook graag de tijd om uw persoonlijke situatie met u door te spreken en aan u uit te leggen. U kunt ons hier altijd telefonisch voor benaderen of d.m.v. een contactformulier. Voor verdere informatie omtrent vergoedingen kunt u onze algemene pagina omtrent vergoedingen bekijken.
Ben ik verzekerd?