Maak direct een afspraak
Van ma t/m do kunt u van 08.00u-20.00u telefonisch een afspraak maken. Op vrijdag van 08.00u tot 17.00u.
073 623 2222
Praktijk in de buurt
Wat kost het mij?
Ben ik wel verzekerd voor fysiotherapie of moet ik dit zelf betalen? Ook voor al uw verzekeringsvragen kunt u bij ons terecht.
Ben ik verzekerd?

Geen trauma

Slijmbeursontsteking

Slijmbeursontsteking of bursitis is een ontsteking/irritatie van de slijmbeurs. Een slijmbeurs of bursa is een met vocht gevuld 'kussentje/vlies' tussen een pees en het onderliggende bot bij een gewricht, dicht bij de aanhechting van de pees op het bot. De slijmbeurs zorgt voor het nagenoeg wrijvingloos kunnen bewegen van het gewricht zonder dat de pees over het bot schuurt. Slijmbeurzen bevinden zich onder andere op de hiel, elleboog, schouder en heup. Klachten en symptomen: Bursitis kenmerkt zich door roodheid, warmte, zwelling en pijn waar de ontstekingsreactie van de slijmbeurs aanwezig is. Als gevolg van de acute periode waarin u minder kunt bewegen kan er een bewegingsbeperking in de schouder ontstaan waardoor activiteiten minder goed verlopen. Met name reiken en tillen kunnen u als gevolg van de klachten belemmeren in uw dagelijkse activiteiten. Een acute slijmbeurs ontsteking kenmerkt zich vaak door een forse pijn die enkele dagen kan aanhouden en die ook in rust aanwezig is.

Oorzaken
Een slijmbeursontsteking kan ook het gevolg zijn van trauma of structurele overbelasting. Een bursitis kan enige dagen tot weken/maanden aanhouden.

Behandeling
Een niet-infectueuze bursitis geneest doorgaans uit zichzelf als de nodige rust in acht wordt genomen. In ernstiger gevallen zijn pijnstillers en ontstekingsremmers als NSAID’s noodzakelijk. Een bewegingsfunctiestoornis in de schouder kan deze klachten in stand houden. Fysiotherapeutische behandeling kan noodzakelijk zijn wanneer er beperkingen in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten(tillen, reiken, liggen op de schouder) blijven bestaan en de bewegingsfunctie van de schouder beperkt blijft. Verder kan uw fysiotherapeut u adviseren en informeren over het herstel en samen met u tot een behandelplan komen.

Slijtage - Inleiding

Artrose is een aandoening aan het kraakbeen in gewrichten. Artrose wordt in de volksmond ook wel gewrichtsslijtage genoemd. Artrose ontstaat doordat er gewrichtskraakbeen verslechterd. Bij artrose vermindert ook de vloeistof(synovia) in het gewricht. Hierdoor kunnen botten over elkaar schuren wat pijn en een beperkte beweeglijkheid kan veroorzaken. Klachten en symptomen: Artrose wordt gekenmerkt door pijn tijdens beweging en door een stijf of stram gevoel. Opstart klachten en een krakend geluid kunnen kenmerkend zijn voor deze aandoening. Soms kan hydrops ofwel vochtophoping optreden in het gewricht, als uiting van een ontstekingsreactie. Artrose wordt gesteld aan de hand van het beeld(leeftijd, bewegingsfunctie, trauma in de voorgeschiedenis etc.). Soms wordt een röntgen gemaakt om de diagnose te bevestigen.

Oorzaken
- Chronische overbelasting zoals bij fysiek zware arbeid of intensief sporten.
- Trauma in het verleden door bijvoorbeeld sportletsels.
- Hogere leeftijd.

Behandeling
Inactiviteit van het aangedane gewricht resulteert in meer stijfheid en meer pijn, bovendien kan er vermindering van kracht ontstaan. Het wordt dus aangeraden om in beweging te blijven. Bij meer stijfheid, bewegingsbeperking of spierkrachtsvermindering kan fysiotherapie nodig zijn. De fysiotherapeut kan u helpen in het begeleiden van dit proces en samen met hem/haar maakt u een plan om uw beperkingen in de dagelijkse activiteiten te verminderen.

Instabiliteit - Inleiding

Het kapsel en de spieren rondom de schouder (de rotator cuff) zorgen ervoor dat de schouder stabiel blijft en de schouderkop in de gewrichtskom blijft. Als het kapsel uitgerekt wordt of als de spieren niet meer goed werken, kan de schouder instabiel worden en kan er schade aan omliggende weefsels of structuren ontstaan.

Klachten en symptomen
-Pijn rondom de schouder en soms ook in de bovenarm.
- Krachtsvermindering in de arm.
- Minder goed kunnen bewegen van de arm.
- Een krakend geluid (crepitaties) wanneer men de schouder beweegt.
- Een schouderkop die makkelijker uit de kom schiet of het gevoel geeft uit de kom te schieten.

Oorzaken
Instabiliteit kan bestaan uit meerdere oorzaken. Zo kan een val zorgen voor instabiliteit in het schoudergewricht. Ook kan het zijn dat je heel soepel bent in je gewrichten of dat de coördinatie van de schouderspieren niet goed is.

Behandeling
Bij instabiliteit van de schouder, dienen de spieren versterkt te worden en moet de coordinatie geoptimaliseerd worden. Hiervoor wordt men meestal doorverwezen naar een fysiotherapeut die begeleiding geeft bij het trainen van de spieren rondom de schouder en het verbeteren van de spierconditie.

Bij ernstige instabiliteit moet de schouder door middel van een operatie worden hersteld. Na het terugzetten van de schouder kan bewegen soms moeilijk of pijnlijk blijven. Fysiotherapie kan dan helpen om de klachten te verminderen en om de kracht en coördinatie van de spieren weer te verbeteren. Samen met u kan hij/zij tot een persoonlijk behandelplan komen.

Inklemmming (impingement-subacromiale klachten) - Inleiding

Impingement betekent inklemming, in dit geval het inklemmen van de slijmbeurs en de pezen van de schouder tussen de kop en het bot van het schouderdak bij het heffen van de arm. Door de inklemming ontstaat een irritatie met als gevolg een ontstekingsreactie die pijn en zwelling in het schoudergewricht kan veroorzaken. Deze aandoening is één van de meest voorkomende schouderklachten en treedt meestal op vanaf het 40ste levensjaar. Meestal is er een reden waarom de inklemming ontstaat zoals bijvoorbeeld instabiliteit, overbelasting of verandering van het bewegingspatroon van de schoudergordel.

Klachten en symptomen
De klachten bestaan uit pijn die u 's nachts uit de slaap kan houden en die verergert bij bewegen (met name heffen en reiken) van de arm. Vaak is er pijn in de bovenarm aanwezig en kan er uitstraling naar de nek, elleboog of de hand zijn. Soms is er ook sprake van een tinteling in de hand of arm. Werkzaamheden boven de schouder en bovenhandse sporten verergeren de klachten.

Oorzaken
Aangenomen wordt dat acute of langdurige overbelasting van spieren en of kapsel in de schouder aanleiding geeft tot lokale weefselbeschadiging en ontsteking met zwelling en pijn.

Behandeling
Een chronische ontsteking geneest meestal niet met rust, medicijnen of een injectie, omdat vrijwel altijd het bewegingspatroon van de schouder verstoord is geraakt en de ontsteking zichzelf als het ware onderhoudt. Soms is een operatie noodzakelijk en kunt u doorgestuurd worden naar een specialist om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Fysiotherapie biedt in veel gevallen uitkomst. Fysiotherapie kan dan helpen om de klachten te verminderen en om de kracht en coördinatie van de spieren weer te verbeteren. Samen met u kan hij/zij tot een persoonlijk behandelplan komen.

Frozen shoulder / stijve schouder - Inleiding

Frozen shoulder is een aandoening waarbij er een ontsteking een verschrompeling van het gewrichtskapsel veroorzaakt. Ontsteking van het kapsel veroorzaakt een litteken waardoor verklevingen van het kapsel kan ontstaan. Hierdoor ontstaat minder ruimte voor bewegingen in het gewricht, met als gevolg pijn en bewegingsbeperking. Dit kan zo ernstig zijn dat dagelijkse activiteiten niet meer mogelijk zijn. Klachten en symptomen Zonder behandeling kan de aandoening voor één tot twee jaren aanwezig zijn waarna spontane genezing optreedt. Pijn en bewegingsbeperking kunnen echter zo ernstig zijn waardoor behandeling noodzakelijk is.

Men kan het beloop van het ziekteproces in 3 fasen opdelen:

Eerste fase
De eerste fase (2-9 maanden) wordt gekenmerkt door pijn en een forse bewegingsbeperking.

Tweede fase
In de tweede fase (4-12 maanden) neemt de pijn geleidelijk af, maar blijft de bewegingsbeperking duidelijk aanwezig. Pijn is vaak nog wel aanwezig wanneer de schouder in haar eindstanden wordt bewogen.

Derde fase
Deze fase duurt tussen de 5 en 26 maanden. Tijdens deze fase neemt de beweeglijkheid weer geleidelijk aan toe. Vaak blijft de schouder uiteindelijk nog iets beperkt vergeleken met de andere zijde. Maar dit geeft zelden problemen in het dagelijks leven. Oorzaken Onduidelijkheid waardoor de ontstekingsreactie ontstaat.

Behandeling
De Frozen shoulder is over het algemeen een zelf genezende aandoening die lang kan duren, echter door de pijn en of de beperkingen die u ervaart kan het zinvol zijn dat u hiervoor fysiotherapie krijgt. Bespreek goed met uw therapeut wat de problemen zijn die u tegenkomt in het dagelijks leven en maak samen een plan om te kijken wat er aan te doen is en wat uw fysiotherapeut voor u kan betekenen.
Alles over vergoeding van fysiotherapie
Er verandert jaarlijks erg veel binnen de vergoedingen voor fysiotherapie. We begrijpen dat dit voor u niet altijd goed te volgen is. We nemen dan ook graag de tijd om uw persoonlijke situatie met u door te spreken en aan u uit te leggen. U kunt ons hier altijd telefonisch voor benaderen of d.m.v. een contactformulier. Voor verdere informatie omtrent vergoedingen kunt u onze algemene pagina omtrent vergoedingen bekijken.
Ben ik verzekerd?