Maak direct een afspraak
Van ma t/m do kunt u van 08.00u-20.00u telefonisch een afspraak maken. Op vrijdag van 08.00u tot 17.00u.
073 623 2222
Praktijk in de buurt
Wat kost het mij?
Ben ik wel verzekerd voor fysiotherapie of moet ik dit zelf betalen? Ook voor al uw verzekeringsvragen kunt u bij ons terecht.
Ben ik verzekerd?

Bovenrug

Ribklachten

Inleiding
De ribben (costae) zijn beenderen die samen de borstkas of ribbenkast vormen. We hebben 24 ribben, 12 aan elke zijde. Ze omvatten de borstholte (thorax). De ribben geven bescherming aan de daarbinnen gelegen organen. Een andere functie van de ribben is de ventilatie van de luchtwegen mogelijk maken. Het uitzetten van de ribben zorgt voor onderdruk in de borstkas waarmee inademen mogelijk wordt.

Oorzaak
ribblokkade. Elke rib heeft een gewricht met een wervel. Aan de voorzijde zit de rib vast aan het borstbeen. Wanneer de rib van positie verandert, bv. na hoesten of niezen of een foutieve houding of beweging, dan kan de rib blokkeren.

Symptomen en klachten
Ribblokkering geven vaak een stekende lokale pijn, soms uitstralend in het overeenkomstige ribverloop, met verergering tijdens inademen.

Behandeling
Meestal is een mobilisatie nodig om de blokkade op te heffen en/of oefeningen en houdingsinstructies. Uiteraard is het erg belangrijk om samen met uw fysiotherapeut te achterhalen of er specifieke zaken in uw houding, beweging of belasting zijn die tot deze klacht hebben geleid. Door goed te onderzoeken welke oorzaken hebben meegespeeld bij het ontstaan van de klachten, kan herhaling van klachten voorkomen worden. Indien nodig zal uw fysiotherapeut u hierin adviseren.


Scoliose


Inleiding
Een scoliose is een zijdelingse kromming van de rug waardoor er één of soms 2 bochten in de wervelkolom ontstaan.

Oorzaken
Scoliose is soms al bij de geboorte aanwezig, maar openbaart zich meestal tijdens de groei van baby naar volwassene, vaak rond de leeftijd van tien jaar. De oorzaak kan liggen in afwijkingen van het bot, de zenuwen, de spieren of het bindweefsel. In 80% van de gevallen is de oorzaak van een scoliose die onstaat tijdens de groei echter onbekend. Een scoliose kan ook pas op latere leeftijd ontstaan. Vaak is dit een gevolg van het verouderingsproces.

Klachten en symptomen
Scoliose geeft een bewegingsbeperking van de wervelkolom. Op latere leeftijd kan scoliose ook leiden tot pijn en vermoeidheidsklachten. Scoliose kan door de ontstane beperkingen en cosmetische effecten een grote impact hebben op het dagelijks leven en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een individu en zijn/haar omgeving.

Behandeling
Hoe eerder een scoliose wordt ontdekt, des te beter kan het resultaat van de behandeling zijn. De behandeling is er in de eerste plaats op gericht verdere verkromming van de wervelkolom tot stilstand te brengen door middel van de fysiotherapeutische behandeling. Indien de scoliose daartoe aanleiding geeft dient een ingrijpende operatie plaats te vinden waarbij de wervelkolom met schroeven en staven wordt gecorrigeerd en gefixeerd. Bij de jongere patiënten met een scoliose is houding-s en bewegingstherapie zinvol en wordt er samen met de fysiotherapeut een plan gemaakt om dat de nodige periode te realiseren.
Alles over vergoeding van fysiotherapie
Er verandert jaarlijks erg veel binnen de vergoedingen voor fysiotherapie. We begrijpen dat dit voor u niet altijd goed te volgen is. We nemen dan ook graag de tijd om uw persoonlijke situatie met u door te spreken en aan u uit te leggen. U kunt ons hier altijd telefonisch voor benaderen of d.m.v. een contactformulier. Voor verdere informatie omtrent vergoedingen kunt u onze algemene pagina omtrent vergoedingen bekijken.
Ben ik verzekerd?