Ada Wouters-Brongers; 

vanaf 1981 ben ik werkzaam als fysiotherapeut en vanaf 1986 als geregistreerd manueel therapeut. Sinds mijn afstuderen heb ik mij voortdurend bijgeschoold op het gebied van wervelkolom, neurologische aandoeningen, oefenmethodes ter houdings- en bewegingscorrectie, coordinatie en balans. Ook op beroepsmatig bestuurlijk niveau heb ik mij altijd vol ingezet. Ten tijde van het voorzitterschap van de opleiding manuele therapie Maitland Concept is er een uitgebreide uitwisseling van kennis geweest.

Naast manuele therapie voor m.n. rugklachten, hebben schouderproblemen, niet aangeboren neurologische hersenaandoeningen en ruiters mijn extra interesse. Na jaren van paardrijden, hockey en tennis heeft mij de rol en de invloed van de ruiter op bewegen van het paard in de greep gehouden. Het blijven paardrijden en mijn ontwikkelingen als fysiotherapeut op verschillende deelgebieden hebben bij mij de flexchair gebracht. Een stoel die perfect past bij lichaambewustwording in houding en beweging en daarmee mijn werkwijze. Door een combinatie van specialisaties hebben we in maart 2013 de innovatieprijs `Horse product van het Jaar’ gewonnen. Binnen de fysiotherapie helpen wij ruiters met hun klachten en daarbuiten met hun zit op het paard.

Karin Jager; 

In 2000 ben ik vanuit het Zwarte Woud naar Nederland verhuisd om in Groningen de opleiding fysiotherapie te volgen. In 2004 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de HanzeHogeschool. Na een aantal waarnemingen heb ik één jaar in Krefeld (Duitsland)gewerkt, waar ik naast individuele behandelingen ook medische trainingstherapie heb verzorgd.

Tijdens het werk liep ik voor het eerst tegen de grenzen van de fysiotherapie aan. Regelmatig heb ik mijn patiënten moeten doorverwijzen naar collega’s manuele therapie om hun een stapje verder te helpen. Daardoor groeide de behoefte mijn kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek en behandeling van wervelkolomaandoeningen te vergoten. Terug in Nederland heb ik naast mijn werk de masteropleiding Manuele Therapie in Amersfoort gevolgd, die ik in de zomer van 2009 heb afgerond.

Naast onderwijs in praktische vaardigheden biedt deze opleiding ook de mogelijkheid kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek. Door de combinatie van praktijk en theoretische onderbouwing hoop ik steeds kritisch te blijven kijken naar de ontwikkelingen in de fysiotherapie. Na de opleiding manuele therapie in 2009 heb ik mij verder geschoold in de specialisatie oedeemtherapie. Deze opleiding heb ik in 2011 met goed gevolg kunnen afronden. Ook dit aandachtsgebied  heeft mijn extra interesse en hoop ik mij verder in te ontwikkelen. Sinds november 2006 werk ik met veel plezier in deze praktijk, in combinatie met de praktijk van den Meijdenberg in Moergestel.

Saskia Heijkants; 

In september 2009 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeute. Tijdens mijn studie ben ik projectmatig bezig geweest met de flexchair en de training van ruiters met de flexchair. Zelf ben ik een zeer enthousiaste actieve ruiter en vind het een uitdaging om mijn mederuiters beter in het zadel te helpen en daarmee veel meer rijplezier te bezorgen. Dat ik daarmee ook de paarden help om het werken onder de ruiter plezieriger te maken is natuurlijk dubbel fijn. Binnen de praktijk houd ik mij met name bezig met de flexchairtrainingen. Buiten de praktijk verzorg ik de Flexchair-Ruitertrainingen bij Academy Bartels en workshops. Met goed gevolg heb ik de cursus DAM-technieken  in 2010 kunnen afronden. En inmiddels zit ik in de laatste fase van de opleiding sportfysiotherapie en hoop ik  in 2014  te slagen.

 

Deel deze pagina: