(Omdat er een aantal zaken onduidelijk bleven hebben we enkele huisregels gemaakt om nog  beter met de  klanten te kunnen communiceren)

Behoud van toestellen en hygiene

1. de trainingszaal alleen met sportschoenen betreden
2. sportschoenen gebruiken alleen voor binnen
3. uw handdoek op de trainingstoestellen leggen

Afmeldingen

1. afmelding: 24 uur voor de afspraak en indien mogelijk meteen een inhaal plannen
2. het inhalen dient te geschieden binnen de afgesproken periode van een kwartaal/half jaar en jaar
3. bij tweemaal training per week inhaal training in dezelfde week
4. de tweede training na afloop van de periode
5. bij training één maal per week inhaal binnen de week om opbouw te bewaken
6. bij langdurige ziekte of andere bijzondere redenen inhaal in overleg

Incasso trainingen

1. de incasso vindt plaats in het begin van de volgende maand
2. u betaalt dus achteraf
        

Deel deze pagina: