Voor verschillende doelgroepen bieden wij op de praktijk gerichte beweegprogramma's aan. Hieronder vindt u ons aanbod hierin. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact met ons op.

FysioFitness

Bewegen is belangrijk, houd u zelf gezond. FysioFitness zorgt ervoor dat u fit wordt en blijft.
 U traint wekelijks uw kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. Dit gebeurt in een groep 
van maximaal 8 personen onder begeleiding van een fysiotherapeut. We passen de oefeningen
aan op uw  persoonlijke doelen. 

Fysiofitness is voor iedereen die iets wil doen aan:

 • Zijn/haar klachten aan het bewegingsapparaat
 • Zijn/haar overgewicht
 • Preventie, het voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat
 • Verbetering/onderhoud van zijn/haar conditie, spierkracht en/of lenigheid.
 • En verder voor iedereen die na de fysiotherapiebehandeling de herwonnen functies wil onderhouden

Het is mogelijk deel te nemen aan de FysioFitness groep op dinsdag, donderdagochtend en donderdagavond. 
De kosten voor fysiofitness zijn €30,- per maand of € 75,- per kwartaal.

SeniorenFitness

Voor 55+ ers is er een speciaal tarief, namelijk  € 47,50 per kwartaal.

COPD

COPD is een chronische progressieve multifactoriele aandoening met grote persoonlijke en maatschappelijke consequenties. COPD  is als oorzaak van sterfte gestegen naar de derde plaats. COPD kent verschillende ernst stadia. Bij ernstig COPD bepalen skeletspierzwakte en gewichtsverlies, onafhankelijk van de longfunctiestoornis, in belangrijke mate de inspanningscapaciteit van de patiënt. Bij minder ernstig COPD zal er vooral sprake zijn van conditieverlies hetgeen een belangrijke oorzaak  van dyspneu (benauwdheid)  en inspanningsbeperking is. Bij COPD is de luchtwegobstructie niet reversibel, zoals bij astma, en progressief.
Om te voorkomen dat patiënten op basis van andere factoren dan hun chronische longfunctiestoornis in een neerwaartse spiraal terecht komen van het ‘ziek zijn’, niet goed omgaan met voeding, inactiviteit en een verminderd prestatievermogen, is het van belang dat deze patiënten op de juiste manier worden begeleid. COPD vraagt in dit verband om een multidisciplinaire aanpak.Een gebrek aan conditie kan onder andere worden tegengegaan door patiënten een beweegprogramma aan te bieden gericht op versterking van skeletspieren en verbeteren van duurvermogen.
COPD is vaak een chronische indicatie voor fysiotherapie en wordt vergoed door uw basisverzekering van uw zorgverzekeraar m.u.v. de eerst 20 behandelingen, die worden vergoed door uw aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten.

Diabetes Mellitus Type 2

Diabetes mellitus, vroeger suikerziekte genoemd, is een ziekte van de stofwisseling als gevolg van verstoorde werking van insuline. Er bestaat óf een tekort aan insuline óf insuline werkt minder goed in het lichaam. Het gevolg daarvan is dat het glucose (=suiker)gehalte in het bloed te hoog is. De klachten die mensen dan krijgen zijn: afvallen, veel plassen, dorst, wazig zien, jeuk.

De risico's van diabetes

Diabetes geeft een vertraging van genezingsprocessen en een afname van de conditie. Daarnaast geeft het een verhoogd risico voor hart en vaatziekten, verhoogde bloeddruk en op de lange termijn ook kans op afwijkingen van ogen, nieren en zenuwen.
 Andere gevolgen zijn: wondjes slechter genezen,  infecties meer kans krijgen, o.a. schimmelinfecties.

De effecten van Diabetes en bewegen

 • Vermindering van gewicht
 • Vetverbranding
 • Verbetering van de suikerbalans
 • Verbetering van de conditie
 • Vermindering van medicijngebruik
 • Risico´s voor hart-en vaatklachten nemen af, bloeddrukdaling
 • Verbetering van de gezonde cholesterol

Het programma  is gericht op verbetering van, het uithoudingsvermogen,  vetverbranding,  spierkracht, lenigheid,en algemeen welbevinden.
De Kosten voor dit programma zijn € 275,-. Als u aanvullend verzekerd bent worden deze kosten mogelijk vergoed. We kunnen dit samen met u bespreken.

Onze Werkwijze

Algemene voorlichting
Éenmalig door:  Fysiotherapeut, informatie gericht op de invloed van bewegen op DM2, spieren en circulatie. Duur 20 minuten bij eerste bijeenkomst. Daarna algemene kennismaking apparatuur aan de hand van de testuitkomsten.
De begeleiding wordt gegeven door een fysiotherapeut.
De fysiotherapeut start met een individueel gesprek en uw conditie wordt getest. Hiermee wordt de beginsituatie vastgelegd. Er wordt een persoonlijk oefenprogramma opgesteld.

Training

 • Na de eerste bijeenkomst wordt 12 weken getraind.
 • 2 maal per week afbouwend naar 1 x per week vanaf week 6
 • Beweegadvies voor 1 maal per week een activiteit op eigen initiatief vanaf de 4e trainingsweek.
 • Veel aandacht voor het stimuleren van gedragsverandering, rekening houdend met de daarbij behorende fases van verandering.
 • Duur per sessie 60 minuten.
 • Verantwoording ligt bij een fysiotherapeut van FysioCompany met specifieke scholing op dit terrein.
 • Groepsgrootte maximaal 10 cursisten, gezien capaciteit oefenzaal.

Globale trainingsopzet

 • Warming-up
 • Cardio-training met voldoende aandacht/duur voor vetverbranding
 • Krachttrainig
 • Cooling down

Inclusiecriteria:

 • DM II catergorie 2 is vastgesteld
 • Wordt verwezen door huisarts of specialist
 • De vewijsgegevens zijn compleet: bloedsuikerspiegel, ECG (inspaning) co-morbiditeit
 • Eventueel aanwezige hart en vaatproblemen vormen geen medische belemmering voor het aangaan van een actieve life style
 • De cursist is goed ingesteld op medicatie
 • Leeftijd > 21
 • Herkent het opkomen van een hypo en kan hier adequaat op reageren
 • Heeft u een van de volgende verschijnselen:

1. BMI 25 of meer
2. ervaart slecht inspanningsvermogen
3. kan individueel niet voldoen aan de NNGB
4. geeft aan life style te willen veranderen maar weet niet hoe

Bent u redelijk in staat om het programma fysiek te volgen dan kunt u het volgende:
1. kan een 6 minuten wandeltest aan
2. kan op een fietsergometer zitten
3. kan op/in de oefenapparaten plaatsnemen
4. weegt niet meer dan 150 kg i.v.m. belastbaarheid apparatuur
5. heeft geen ernstige bewegingsbeperkingen van de grote gewrichten.

Exclusiecriteria:

 • Niet stabiele of ontregelde DM II of DM I
 • DM II categorie 1
 • Voldoet aan de NNGB
 • Ernstige co-morbiditeit (sensibiliteitsstoornissen, onbehandelbare hoge bloeddruk, incontinentie, neurologische klachten,  ernstige visusstoornissen etc.)
 • Geen commitment om hele programma te volgen inclusief eigen activiteit
 • Blijft na het invullen van het schema NNGB in de overwegingfase hangen

Bent u geïnteresseerd  vraag een inschrijfformulier in en lever dit in bij ons .
Fysiocompany Eindhoven  Barrierweg 3F 5622CL Eindhoven  Tel 040-2445518

Valpreventie, voor  55 plussers

Een losliggende mat, een gladde stoep of kabels over de vloer. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor ouderen kan een valpartij grote gevolgen hebben en leiden tot ernstige verwondingen zoals botbreuken. Daarnaast worden veel mensen na een val ook nog banger om te bewegen. Activiteiten worden vermeden waardoor de conditie verslechterd.
In de praktijk Fysiocompany Eindhoven kunt u een valpreventietraining volgen waardoor het risico op een val met bijna de helft afneemt en de angst aanzienlijk kan verminderen.

 • Als u bang bent om te vallen na bijvoorbeeld een val met ernstig letsel (gebroken pols, schouder of heup)
 • Als u vaak struikelt of valt zonder een duidelijke oorzaak.
 • Als u niet meer alleen een wandeling durft te maken.
 • Als u bang bent om in een onbekende omgeving te bewegen
 • Als u merkt dat u tijdens het lopen minder balans kunt bewaren.
 • Als u moeite hebt met traplopen of uit de stoel opstaan als u gaat vermijden om op bezoek te gaan of deel te nemen aan sociale activiteiten.

Dan zal deze cursus u helpen!

Deze cursus wordt gegeven in Gezondheidscentrum Menszorg bij Fysiocompany Eindhoven aan de Barrierweg 3F te Eindhoven. 
De fysiotherapeuten Erna Beuvink en Joris de Bok hebben voor deze cursus gerichte bijscholing gedaan "Valpreventie en valtraining".
Deze cursus is opgezet door een onderzoeksgroep in de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen, welke met jarenlange metingen hebben aangetoond dat deze cursus zorgt voor een afname van 46% op de valkans bij ouderen.

Tijdens deze cursus wordt in grove lijnen op 3 onderdelen geoefend:


1. Valpreventie door op een hindernisparcours dagelijkse gebeurtenissen tijdens het lopen te oefenen.

2. Balans- en evenwichtstraining door allerlei oefeningen staand en lopend

3. Valtraining gegeven op een valmat. Uit ervaring kan ik melden dat de meeste deelnemers voor de training het meest tegen dit onderdeel opzien en aan het eind van de training mensen juist vaak door willen oefenen

Voor Wie?

 • Senioren (55+) die één of meerdere keren zijn gevallen.
 • Senioren met een verhoogd valrisico
 • Senioren met angst voor vallen

Doel training Vallen Verleden Tijd:

 • Verbeteren van het lopen
 • Verbeteren van de balans
 • Afname van de angst voor vallen

Werkwijze:

 • De training wordt doorgaans vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij geen vergoeding of als u het liever zelf betaald kost het €20,- per les en € 30,- voor de intake. Totaal is dat € 230,-.
 • Voorafgaand aan de training is er een intake
 • De training duurt 10 aaneengesloten weken
 • De training is in kleine groepen
 • Er wordt een hindernisparcours doorlopen met vergelijkbare situaties als in het dagelijks leven
 • Het daadwerkelijke vallen wordt onder begeleiding geoefend in een gecontroleerde situatie.

Oncologie patiënten

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling.
Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling  door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.
Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologische fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.


 

Deel deze pagina: