Longklachten

Inleiding

COPD is een afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease, dit betekent chronisch blokkerende longziekte. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Vroeger werden termen als cara en astma gebruikt.

Oorzaak

Bij chronische bronchitis zijn de oorzaken vaak ontstekingsprocessen in de kleine luchtwegen. Er ontstaat overtollige slijm in de longen. Hierdoor ontstaat een gedeeltelijke obstructie van de luchtwegen. Bij een emfyseem is de wand van de longblaasjes beschadigd. Deze verliezen echter hun stevigheid hierdoor. Uiteindelijke ontstaat er een structureel blijvende schade ontstaat. De belangrijkste risicofactor voor COPD is het roken van tabak

Klachten en symptomen

In de beginfase van COPD is er vooral sprake van een toename van slijmvorming en hoesten. Wanneer de ziekte voortschrijdt, raakt de structuur van de longen beschadigd en neemt de inhoud van de longen af. Bij ernstig COPD kan hierdoor, en door een afname van de kracht van ademspieren, de longfunctie met meer dan de helft verminderen. Een belangrijke klacht daarbij is kortademigheid: in eerste instantie alleen bij inspanning en in een ernstiger stadium continu.

Symptomen

Bij COPD heeft men vooral last van chronische benauwdheid/kortademigheid, hoesten en overmatige slijmproductie. Soms wordt men zo benauwd, dat de dagelijkse bezigheden als aankleden en een stukje lopen bijna onmogelijk worden. De ziekte kan daardoor ernstig invaliderend zijn.

Behandeling

COPD kan niet genezen worden. De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten.

Medicatie wordt hiervoor uitgeschreven zoals slijmoplossers, luchtwegverwijders, antibiotica en corticosteroïden. Voor rokers is het belangrijk om te stoppen. Bewegingstherapie en ademspiertraining zijn belangrijk voor behouden of verbeteren van de conditie. Voedingstherapie, in combinatie met bewegingstherapie, helpt vaak de neerwaartse spiraal van energietekort en ondervoeding te doorbreken. Uw fysiotherapeut kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en spieroefeningen te geven. Heeft u problemen met slijm opgeven, dan kan de fysiotherapeut u helpen met het aanleren van een effectieve manier van slijm losmaken en huffen en/of hoesten. Ademoefeningen kunnen helpen de kortademigheid te verminderen.

Hartklachten

Inleiding

Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en vaatstelsel aangaan, zoals hartinfarcten, beroertes, TIA en vaatlijden van de grote vaten (zoals etalagebenen). De ziekten kunnen met geneesmiddelen, onder andere bloedverdunners en cholesterolverlagers, of met een interventie zoals bypasschirurgie of een dotterbehandeling worden behandeld. In sommige gevallen is een afwachtend dan wel ondersteunend beleid mogelijk. Adviezen over levenswijze zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling, zoals voedingsadviezen en hulp bij stoppen met roken.

Oorzaak

Een hartaanval is het afsterven van een deel van de hartspier door onderbreking van de bloedtoevoer ervan door de kransslagaderen. Een hartinfarct kan leiden tot hartfalen, sterfte of levensbedreigende ritmestoornissen. Een hartaanval ontstaat vaak doordat zich op de plaats van een aderverkalking bij het hart een bloedpropje vormt waardoor de toevoer van bloed nu opeens helemaal wordt afgesneden. De patiënt voelt in typische gevallen een zware, drukkende pijn midden achter het borstbeen, soms uitstralend naar de kaken of de schouders en armen, vooral de linker schouder. Dit gaat vaak gepaard met zweten en bleekheid, en met misselijkheid en braken.

Klachten en symptomen

Men voelt in typische gevallen een zware, drukkende pijn midden achter het borstbeen, soms uitstralend naar de kaken of de schouders en armen, vooral de linker schouder. Dit gaat vaak gepaard met zweten, bleekheid en misselijkheid.

Behandeling

Door middel van een dotterprocedure kan de afsluiting van het kransvat worden opgeheven. Hoe sneller de afsluiting van het kransvat wordt opgeheven, des te minder schade er over blijft. Een andere optie is het geven van medicatie die de stolsels kunnen "oplossen"; dit wordt trombolyse genoemd.

Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie ondergingen is er een training. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te leren bewegen.

 

Deel deze pagina: